גיוס ומיון עובדים ברשויות מקומיות

גיוס ומיון עובדים ברשויות מקומיות

Misrot  – פתרון דיגיטלי מלא התומך את תהליך גיוס ומיון העובדים בשלטון המקומי – בהתאם לפקודת העיריות וקובץ העיסוקים המתעדכן ולנוהל קליטת עובדים של משרד הפנים

תהליך גיוס עובדים בכלל ובשלטון המקומי בפרט מורכב ודורש מהרשות המקומית הקצאת משאבי ניהול לא מבוטלים.

המערכת כוללת את הרכיבים הבאים:

  • אשף אפיון משרה – המחובר לקובץ המשרות של משרד הפנים
  • אשף הכנת מודעה לפרסום בעיתונות בהתאם לדרישות החוק
  • אתר רישום באינטרנט המאפשר למועמדים להגיש מועמדות ומסמכים בהתאם לאפיון המשרה
  • מודול ניהול נרשמים כולל יכולת נוחה לבדיקת העמידה בתנאי הסף, בדיקת  מסמכי קורות חיים, עדכון סטטוס המועמד, משלוח התרעות אוטומטיות למועמד ועוד…
  • מודול תיעוד וועדת המכרזים ועדכון המועמד בהתאם לחוק ולהוראות

 

אנו מזמינים רשויות מקומיות המעוניינות במידע נוסף אודות המערכת לפנות אלינו באמצעות קישור זה

Skip to content