ניהול תמיכות רשויות במוסדות ציבור ובעמותות

מערכת לניהול תמיכות רשויות במוסדות ציבור ובעמותות – Tmichot

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2006  קובע את הכללים הקשורים בתמיכת התקציבית שיכולה רשות מקומית להעמיד לרשות מוסדות ציבור ועמותות

מדובר בתהליך שעיקרו איסוף חומר גלם הכולל מסמכים משפטיים, הצהרות, מידע ארגוני ומידע כספי ממבקשי התמיכה, עיבודו ובדיקתו,  השלמת חומרים ובסופו של דבר הקצאת הכספים.

ביצוע התהליך באופן שאינו ממוכן קשה ומחייב השקעה של שעות עבודה רבות מצד מספר בעלי תפקידים ברשות

הפתרון שלנו

מערכת אינטרנטית מאובטחת בשם tmichot המאפשרת הגשה מקוונת מלאה של בקשות התמיכה על ידי עמותות/גופי ציבור, בדיקה ועיבוד הבקשות על ידי העירייה באמצעות מערכת מידע ייעודית חזקה. הפתרון מורכב משני מודולים:

מודול הגשה – אתר אינטרנט ייעודי הממותג כאתר התמיכות העירוני ובו שם בסמל עיריית העירייה המקושר לאתר העירוני בכפתור ומאפשר לגופים/עמותות המעוניינים לקבל תמיכה תקציבית מהעירייה –  להגיש את בקשתם באופן מקוון ומבוקר כולל פרטים ומסמכים מותאמים התאם לנוהל העירוני.  במערכת האלמנטים הבאים:

מודול ניהול – מערכת ניהול המאוחסנת בענן המאפשרת יכולת הגדרה גמישה ועצמאית של דרישות המידע והמסמכים שיש להעלות לכל תחום תמיכה, בדיקת עמידה בתנאי סף של המציעים ויכולת קביעת ההקצאה הכספית שתינתן לכל מגיש בקשה בהתאם לתנאי הסף והתבחינים

 המערכת "מבצעית" ופעילה כבר מספר שנים בעיריית ר"ג, בעיריית רחובות, בעיריית ת"א וברשות לפיתוח הנגב.

Skip to content