מערכת ניהול מכרזים

מערכת ניהול מכרזים

מערכת מושלמת להקמה של מכרזי רכש/קולות קוראים/מכרזי כ"א וכיו"ב, לניהולם ולפרסומם באתר האינטרנט של הלקוח,  המתופעלת מסביבת ניהול מודרנית.

המערכת מאפשרת ניהול נוח של התהליך המקדים לפרסום המכרז תוך שימוש באשף הקמה באמצעותו מוגדר את הפרסום ורכיביו ובהם: שם המכרז, תיאור, מועד אחרון לשאלות, פרטי איש הקשר וכו'.

המערכת מאפשרת בנוסף מכירת טפסי המכרז ככל שנדרש ומחוברת למנגנון סליקה.

הצד "הפתוח" המוצג באתר האינטרנט של הלקוח, גמיש מותאם ומתעדכן בהתאם לצרכיו הייחודיים

ניתן לפנות אלינו לקבלת פרטים נוספים, באמצעות לחיצה כאן

Skip to content