תכניות עבודה מקושרות תקציב

תהליך מתודולוגי ומערכת מידע מקוריים להטמעת תכנית עבודה מקושרת לתקציב ברשות מקומית.

התהליך שמלווה ע"י בעלי מקצוע מתחום הכלכלה, המידע והייעוץ הארגוני, מטפל בכל השלבים הכרוכים בהכנת תכנית עבודה ברשות מקומית החל מגיבוש חזון, דרך קביעת מטרות על וערכים, גיבוש תר"ש (תכנית רב-שנתית) של צרכים, כתיבת  תכנית עבודה מפורטת לשנה הקרובה – שיש בה תוצרים תקופתיים מדידים, התכנסות למקורות וקישור לתקציב ובהמשך, ביצוע בקרה עיתית במתכונת קבועה.

התהליך נתמך על ידי מערכת מחשב ייעודית בשם Tamar הפועלת באינטרנט במספר לא מוגבל של משתמשים שיכולים לעבוד סימולטנית.

בסופו של התהליך ניתן להפיק בסיוע המערכת ספר תכנית עבודה ערוך באופן מקצועי שניתן להדפיסו וכן לפרסמו באתר האינטרנט של הרשות המקומית בתצורה של ספר אלקטרוני. דוגמא.

למערכת 5 מודולים:

מודול תכנון רב-שנתי– מאפשר לאסוף באופן שיטתי את הפרטים העיקריים אודות כל המשימות שיש לבצע בשנים הקרובות בסביבה אופטימלית חפה מכל אילוץ.  מתוך תשתית זו תגזר בהמשך התכנית של כל שנה בנפרד.

מודול תכנון שנתי – משמש לבניית התכנית המפורטת של שנת תקציב נתונה. באמצעות מודול זה נאספים  המאפיינים של כל משימה ומשימה (אחראי, סוג תקציב, תוצר מדיד למעקב וכו') נקבעים סגרי העדיפות ומבוצע שיוך לסעיפי התקציב הפעילים במערכות הניהול העירוניות.

מודול ביצוע – מאפשר לרשות המקומית לעקוב אחרי מידת מימוש התכנית השנתית. במועדים קבועים בשנה  נדרשים גורמי התכנון לדווח במערכת,  על סטטוס הביצוע של כל משימה שתכננו. על בסיס ריכוז דיווחי הביצוע שמפיקה המערכת יכולה הנהלת הרשות לנהל ולבקר באופן שיטתי את מימוש תכנית העבודה , עד לרזולוציה של משימה בדידה, בתדירות כפי שהיא מגדירה.

מודול פרויקטים –   מודול  המאפשר לרכז מידע מעודכן אודות כלל הפרויקטים המנוהלים ברשות המקומית כולל תיאור הפרויקט, הגורמים המממנים אותו, פריסה תקציבית חזויה, פרטים אודות המתכנן והקבלן המבצע, טבלת סטטוסים ועוד + מודול הרשאות ומודול ייצוא לסביבת MS-Office.

מודול BI – מאפשר לנתח את כל הנתונים המופיעים במערכת באופן איכותי באמצעות כלי בינה עסקית מקצועי המקושר למערכת (בהקשר זה – קיראו עוד על מערכת סיטיפדיה באתר זה).

מערכת Tamar,  היחידה מסוגה המופעלת במגזר המוניציפלי בישראל,  אופיינה ופותחה ע"י חב' אָרְמָה זכתה לשבחים רבים ומיושמת הלכה למעשה בערים ובמועצות בישראל.

לדף הכניסה למערכת לחץ כאן

Skip to content