מועצה מקומית מגדל - תכנית רב שנתית 2022-2026

תוכן העניינים 2
דבר ראש המועצה ודגשיו 3
דבר מנכ”ל המועצה 4
חזון המועצה המקומית מגדל 5
מטרות העל של המועצה 6
ערכי המועצה 8
מבנה ארגוני 9
בעלי תפקידים במועצה ופרטי התקשרות 10
תפקידי היחידות במועצה ומשימותיהן העיקריות בתכנית הרב-שנתית 11
מנכ"ל 12
גזבר המועצה 14
מהנדס המועצה 17
מחלקת המשק 19
מחלקת החינוך 21
המחלקה לשירותים חברתיים 23
המחלקה לביטחון קהילתי וספורט 25
מחלקת הנוער 27
היועץ המשפטי 29
מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור 30
בטחון וחירום 32
נספח – הדמיות פרויקטים המתוכננים להיבנות בשטחי הישוב מגדל בשנים הקרובות 33
מתקני משחקים שיוצבו ברחבי הישו 34
מרכז למידה חדשני 37
מרכז הפעלה חדש 39
כיכר הכניסה הראשית לישוב – הדמיה ותכנית 40
דגמי כיכרות ואיי תנועה שיוקמו בישו 41
שדרוג מגרשי הטניס בישוב 42
אחוזה במגדל – פרויקט שימוקם ליד הכיכר הראשית בכביש 90 43
פרויקט "מושבה במגדל" – בית מלון בגוש 15512 מעל ההר 45
וילה סמואל – מתחם מלונאי באזור החוף 47
מתחם מלונות פדלון – באזור מעין עין נון 48

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==