מועצה מקומית מגדל - תכנית רב שנתית 2022-2026

2022 - 2026 לשנים תכנית עבודה מועצה מקומית מגדל 2 תוכן העניינים 3....................................................................................................................... דבר ראש המועצה ודגשיו 4.................................................................................................................................. דבר מנכ”ל המועצה 5................................................................................................................. חזון המועצה המקומית מגדל 6......................................................................................................................... מטרות העל של המועצה 8.............................................................................................................................................. ערכי המועצה 9................................................................................................................................................. מבנה ארגוני 10........................................................................................ בעלי תפקידים במועצה ופרטי התקשרות 11.................................. תפקידי היחידות במועצה ומשימותיהן העיקריות בתכנית הרב-שנתית 12.............................................................................................................................................................................................. מנכ”ל 14............................................................................................................................................................................... גזבר המועצה 17.......................................................................................................................................................................... מהנדס המועצה 19............................................................................................................................................................................ מחלקת המשק 21............................................................................................................................................................................ מחלקת החינוך 23................................................................................................................................................ המחלקה לשירותים חברתיים 25........................................................................................................................................ המחלקה לביטחון קהילתי וספורט 27.............................................................................................................................................................................. מחלקת הנוער 29............................................................................................................................................................................ היועץ המשפטי 30...................................................................................................................... מבקר המועצה והממונה על תלונות הציבור 32................................................................................................................................................................................. בטחון וחירום 33..... נספח – הדמיות פרויקטים המתוכננים להיבנות בשטחי הישוב מגדל בשנים הקרובות 34................................................................................................................................. מתקני משחקים שיוצבו ברחבי הישוב 37.................................................................................................................................................................... מרכז למידה חדשני 39..................................................................................................................................................................... מרכז הפעלה חדש 40................................................................................................................. כיכר הכניסה הראשית לישוב – הדמיה ותכנית 41................................................................................................................................. דגמי כיכרות ואיי תנועה שיוקמו בישוב 42..................................................................................................................................................... שדרוג מגרשי הטניס בישוב 43..................................................................................... אחוזה במגדל – פרויקט שימוקם ליד הכיכר הראשית בכביש 45........................................................................................ מעל ההר 21551 פרויקט "מושבה במגדל" – בית מלון בגוש 46........................................................................................................................... וילה סמואל – מתחם מלונאי באזור החוף 48............................................................................................................................ מתחם מלונות פדלון – באזור מעין עין נון

RkJQdWJsaXNoZXIy NDU2MA==