ניתוח מידע

ארמה מתמחה בביצוע עבודות המסתמכות על ניתוח של נתונים, כתיבת תכניות עסקיות  למיזמים ובדיקת כדאיות כלכלית. 

להלן דוגמאות לעבודות שכתבנו בשנים האחרונות עבור לקוחות שונים (רשימה חלקית):
  • ביצוע סקר פליטות של גזי חממה עבור פורום הערים האיתנות בישראל (פורום  15 הערים האיתנות).
  • מחקר סטטיסטי ואיכותי שתכליתו לבדוק קיומם של פערי שכר מגדריים בעיר גדולה בישראל, מרכיבים ומסבירים.
  • בדיקת כדאיות מעבר הרשויות המקומיות למהלך המשולב שקבע המשך להגנת הסביבה עבור (מרכז השלטון המקומי).
  • בדיקת כדאיות פתיחת בית ספר תיכון לבנות בת"א עבור בהתבסס על ניתוח עומק של נתוני דמוגרפיה וחינוך (רשת חינוך ארצית).
  • כתיבת תכנית עסקית מפורטת להקמת מתקן טיפול עיכול אנאירובי לפסולת + מטמנה בור עבור לקוח בצפון הארץ.
  • כתיבת הצעה למבנה שכר חדש לתאגיד עירוני  בהסתמך על סקר שכר רחב שביצענו בתאגידי המגזר המוניציפלי ברחבי הארץ (תאגיד עירוני גדול).
  • ניתוחי עלות תועלת של תכניות עירוניות לטיפול בפסולת ובדיקת משמעויות כלכליות ותפעוליות של הסכמי התקשרות עם תאגיד המחזור.
  • ניתוח השלכות מדיניות, גיבוש והשוואת חלופות, סקירת מדיניות בארץ ובעולם במגוון סקטורים (בניה ונדל"ן, איכות סביבה ותברואה, תחבורה, מים, אנרגיה ועוד).
  • ניתוח עומק של  עלויות ותועלות ישירות ועקיפות מבניה ירוקה לפי ת"י 5281.
בהקשר זה ראו גם CityPedia