מיצוי תקציבי קולות קוראים

אָרְמָה מסייעת לרשויות מקומיות ולגופים מוניציפליים אחרים לאתר ולקבל כספי קולות קוראים ותמיכות מגופים ממשלתיים, גופי סמך ממשלתיים, עמותות ציבוריות וגורמים מהמגזר השלישי.

החברה מפעילה מערכת הנשענת על מתודולוגיה מקורית, המאפשרת "איכון בזמן אמת" של כל "קול קורא"/מקור תמיכה חדש המתפרסם בכל מדיה בישראל, אשר רלוונטי לפעילות רשויות מקומיות.

אנו מעמידים ללקוחותינו "בדחיפה" מידע איכותי, מנותח ומתומצת ע"י בעלי מקצוע "שמבינים" שלטון מקומי, אודות כל קול קורא שהם עומדים בתנאי הסף לו. המידע מנותב באופן דיפרנציאלי לבעלי התפקידים הרלוונטיים ברשויות  באמצעות רובוט הפצה מוגן ספאם.

בנוסף, מעמידה החברה לרשות לקוחותיה מערכת מידע 
בשם kolot לניהול ובקרת הגשה של קולות קוראים. במערכת הפועלת בסביבה מאובטחת בכתובת www.tmichot.co.il מנוהל מאגר מידע ייחודי, אודות על כל התמיכות הממשלתיות והציבוריות הרלוונטיות לכל רשות מקומית בישראל בהתאם למאפייניה.

המאגר מתעדכן באופן יומיומי ומאפשר ללקוחותינו, לנהל ולבקר באופן מקצועי את הטיפול במיצוי כל מקורות התמיכה הרלוונטיים לפעילותם.

מערכת kolot מאפשרת  לבצע מעקב שוטף ותיעוד תהליך הטיפול בתמיכות ומימושם וכן מאפשרת להפיק דוחות אינטגרטיביים אודות סטטוס הטיפול. למערכת ממשק בינה עסקית (bi) המאפשר להפיק דוחות מנהלים מאירי עיניים.

ליצירת קשר ולקבלת פרטים נוספים לחצו כאן