אודות

אָרְמָה מתמחה בכלכלה ובניהול וניתוח מידע במגזר המוניציפלי. 

לחברה 3 תחומי עיסוק מרכזיים:

ניתוח מידע - כתיבת עבודת כלכליות, ניתוח של נתונים, כתיבת תכניות עסקיות למיזמים ובבדיקת כדאיות כלכלית. במסגרת תחום זה מנהלת החברה מערכת BI מקורית בשם CityPedia ובה מידע רב וייחודי אודות כל הרשויות המקומיות בישראל במגוון תחומים וכן מעמידה לרשות לקוחותיה מגוון של מערכות ניהול ומידע. כמה מהרשויות הגדולות בישראל מנויות על מערכת המידע CityPedia.

בימים אלה משיקה החברה מערכת חדשה לרישום ולניהול יועצים במגזר המוניציפלי. פרטים בקרוב.

מיצוי תקציבי קולות קוראים ותמיכות - החברה מפעילה מיזם שתכליתו לסייע לרשויות מקומיות למצות את תקציבי הקולות הקוראים והתמיכות. במסגרת המיזם מופעלת מערכת מידע ייחודית המאכנת, מנתחת ומנגישה קולות קוראים, תמיכות ופרויקטים ממשלתיים ואחרים לעיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות ברחבי הארץ.

תכניות עבודה מקושרות תקציב - החברה מפעילה מתודולוגיה ייחודית הנשענת על מערכת מידע מקורית בשם תָמָ"ר (ppbs) המאפשרת בנייה וניהול של תכניות עבודה מקושרות תקציב ברשויות מקומיות ובארגונים ציבוריים אחרים תוך שימוש בכלים בסביבת האינטרנט.

בנוסף לנ"ל החברה עורכת את התוכן של אתרי אינטרנט מקצועיים בשלטון המקומי ובהם אתר האינטרנט של איגוד הגזברים ברשויות המקומיות ואתר האינטרנט של איגוד המנכ"לים והמזכירים ברשויות המקומיות  בישראל.

בין לקוחות החברה עיריות, מועצות מקומיות, מועצות אזוריות, חברות כלכליות עירוניות, תאגידים כלכליים ומשרדי ממשלה.